NazwaWymiar
DIN 960 kl. 10.9 znM 10 x 1.25 x 35
DIN 960 kl. 10.9 znM 10 x 1.25 x 40
DIN 960 kl. 10.9 znM 10 x 1.25 x 45
DIN 960 kl. 10.9 znM 10 x 1.25 x 50
DIN 960 kl. 10.9 znM 10 x 1.25 x 55
DIN 960 kl. 10.9 znM 10 x 1.25 x 60
DIN 960 kl. 10.9 znM 10 x 1.25 x 70
DIN 960 kl. 10.9 znM 10 x 1.25 x 80
DIN 960 kl. 10.9 znM 10 x 1.25 x 100
DIN 960 kl. 10.9 znM 12 x 1.25 x 35
DIN 960 kl. 10.9 znM 12 x 1.25 x 40
DIN 960 kl. 10.9 znM 12 x 1.25 x 45
DIN 960 kl. 10.9 znM 12 x 1.25 x 50
DIN 960 kl. 10.9 znM 12 x 1.25 x 55
DIN 960 kl. 10.9 znM 12 x 1.25 x 60
DIN 960 kl. 10.9 znM 12 x 1.25 x 70
DIN 960 kl. 10.9 znM 12 x 1.25 x 80
DIN 960 kl. 10.9 znM 12 x 1.25 x 100
DIN 960 kl. 10.9 znM 12 x 1.25 x 120
DIN 960 kl. 10.9 znM 12 x 1.25 x 160
DIN 960 kl. 10.9 znM 14 x 1.5 x 40
DIN 960 kl. 10.9 znM 14 x 1.5 x 45
DIN 960 kl. 10.9 znM 14 x 1.5 x 50
DIN 960 kl. 10.9 znM 14 x 1.5 x 55
DIN 960 kl. 10.9 znM 14 x 1.5 x 60
DIN 960 kl. 10.9 znM 14 x 1.5 x 70
DIN 960 kl. 10.9 znM 14 x 1.5 x 80
DIN 960 kl. 10.9 znM 14 x 1.5 x 100
DIN 960 kl. 10.9 znM 14 x 1.5 x 120
DIN 960 kl. 10.9 znM 16 x 1.5 x 45
DIN 960 kl. 10.9 znM 16 x 1.5 x 50
DIN 960 kl. 10.9 znM 16 x 1.5 x 55
DIN 960 kl. 10.9 znM 16 x 1.5 x 60
DIN 960 kl. 10.9 znM 16 x 1.5 x 70
DIN 960 kl. 10.9 znM 16 x 1.5 x 80
DIN 960 kl. 10.9 znM 16 x 1.5 x 90
DIN 960 kl. 10.9 znM 16 x 1.5 x 100
DIN 960 kl. 10.9 znM 16 x 1.5 x 120